Sunday, December 29, 2013

TEORI ASAS EKONOMI KEJURUTERAAN

Pengarang: Rosnah Mohamad Sirin
Harga : RM 25.00


SINOPSIS

Ekonomi Kejuruteraan adalah satu bidang kajian yang memberi fokus kepada penilaian secara sistematik sesuatu projek kejuruteraan berasaskan kebolehsanaan projek tersebut dari segi ekonomi. Bidang tugas seorang jurutera bukan terhad kepada aspek fizikal produk sahaja, malah perlu mengetahui aspek ekonomi supaya produk dapat dijual kepada pengguna sasaran. Konsep nilai masa wang, teknik pengiraan kesetaraan dan penilaian projek dibincangkan secara terperinci berbantukan jadual dan aliran tunai. Beberapa soalan dan contoh pengiraan turut dimuatkan dalam buku ini

0 comments:

Post a Comment