Monday, November 18, 2013

Teknologi dan Pengurusan Penyenggaraan Bangunan

Author : Azlan Shah Ali
ISBN : 978-983-100-698-6
Year Publish : 2013
Page Number : 128
Category : Engineering

Price: RM 38.00  

SINOPSIS

Penggunaan teknologi yang terkini dan bersesuaian dapat memenuhi piawaian yang dikehendaki klien, selain disokong dengan perancangan pengurusan penyenggaraan yang cekap dan teratur sudah pasti matlamat penyenggaraan itu dapat dicapai keseluruhannya. Penulisan buku ini bertujuan mengetengahkan teknologi penyenggaraan terkini yang boleh diaplikasikan dalam aktiviti penyenggaraan bangunan yang dilaksanakan. Dengan penggunaan teknologi yang bersesuaian, bangunan yang diselenggara dapat berfungsi dengan baik di samping kos keseluruhan jangka panjang yang rendah. 

    Selain itu, buku Teknologi dan Pengurusan Penyenggaraan Bangunan ini juga menekankan kaedah-kaedah pengurusan penyenggaraan yang perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti penyenggaraan. Perancangan pengurusan yang tepat amat penting sebelum kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan agar tidak membazirkan masa dan kos. Kandungan buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan kepada pelajar sekolah serta penuntut di universiti dalam bidang Alam Bina berkaitan, pemilik bangunan, pembuat dasar, pihak berkuasa tempatan mahupun pihak yang terlibat melaksanakan kerja penyenggaraan bangunan.

0 comments:

Post a Comment