Wednesday, November 13, 2013

Penggunaan Alat Keselamatan di Tapak Bina

PENULIS / PENYELENGGARA:
Nurul Azita Salleh, Abdul Aziz Hussin

PENERBIT:
DBP

NO. KK:
690 2061651

ISBN:
9789836296719

TAHUN TERBITAN:
2007

HALAMAN:
118


SINOPSIS

Buku ini membincangkan aspek keselamatan pekerja di tapak bina dengan memberikan penekanan khusus kepada isu penyediaan alat keselamatan yang relevan oleh majikan dan pemakaian yang betul oleh pekerja. Turut disentuh ialah peruntukan beberapa statut dan Tatacara Industri yang relevan dengan keselamatan pekerja, beberapa kes benar kemalangan akibat kegagalan memakai alat keselamatan, keperluan latihan kepada pekerja dan tindakan undang-undang terhadap pihak yang ingkar.

0 comments:

Post a Comment