This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Monday, November 18, 2013

PANDUAN PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIK


Teknologi dan Pengurusan Penyenggaraan Bangunan

Author : Azlan Shah Ali
ISBN : 978-983-100-698-6
Year Publish : 2013
Page Number : 128
Category : Engineering

Price: RM 38.00  

SINOPSIS

Penggunaan teknologi yang terkini dan bersesuaian dapat memenuhi piawaian yang dikehendaki klien, selain disokong dengan perancangan pengurusan penyenggaraan yang cekap dan teratur sudah pasti matlamat penyenggaraan itu dapat dicapai keseluruhannya. Penulisan buku ini bertujuan mengetengahkan teknologi penyenggaraan terkini yang boleh diaplikasikan dalam aktiviti penyenggaraan bangunan yang dilaksanakan. Dengan penggunaan teknologi yang bersesuaian, bangunan yang diselenggara dapat berfungsi dengan baik di samping kos keseluruhan jangka panjang yang rendah. 

    Selain itu, buku Teknologi dan Pengurusan Penyenggaraan Bangunan ini juga menekankan kaedah-kaedah pengurusan penyenggaraan yang perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti penyenggaraan. Perancangan pengurusan yang tepat amat penting sebelum kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan agar tidak membazirkan masa dan kos. Kandungan buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan kepada pelajar sekolah serta penuntut di universiti dalam bidang Alam Bina berkaitan, pemilik bangunan, pembuat dasar, pihak berkuasa tempatan mahupun pihak yang terlibat melaksanakan kerja penyenggaraan bangunan.

Friday, November 15, 2013

PANDUAN PERATURAN I.E.E (EDISI 16)


Wednesday, November 13, 2013

TEKNOLOGI PEMASANGAN ELEKTRIK

PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARAPenggunaan Alat Keselamatan di Tapak Bina

PENULIS / PENYELENGGARA:
Nurul Azita Salleh, Abdul Aziz Hussin

PENERBIT:
DBP

NO. KK:
690 2061651

ISBN:
9789836296719

TAHUN TERBITAN:
2007

HALAMAN:
118


SINOPSIS

Buku ini membincangkan aspek keselamatan pekerja di tapak bina dengan memberikan penekanan khusus kepada isu penyediaan alat keselamatan yang relevan oleh majikan dan pemakaian yang betul oleh pekerja. Turut disentuh ialah peruntukan beberapa statut dan Tatacara Industri yang relevan dengan keselamatan pekerja, beberapa kes benar kemalangan akibat kegagalan memakai alat keselamatan, keperluan latihan kepada pekerja dan tindakan undang-undang terhadap pihak yang ingkar.

PEMASANGAN DAN PENYENGGARAAN ELEKTRIK EDISI 2

Tuesday, November 12, 2013

KERJAYA BIDANG SENI BINA

Author: Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi  
 Publisher: Penerbit UTM Press 
 • 2008 • ISBN 978-983-52-0475-3 • 126 pages • 0.21 kg • Edition 1
Harga : RM 25.00


Seni Bina merupakan suatu bidang yang merangkumi ilmu tentang Sains, Sejarah, Geografi, Budaya, Ekonomi, Seni dan Pengurusan. Ramai yang berpendapat bahawa kerjaya ini ada kaitan dengan seni sahaja, namun hakikatnya bidang Seni Bina ini merentas pelbagai bidang yang memerlukan pemahaman tentang ketamadunan manusia dan interaksinya dengan alam. Kerjaya Arkitek adalah kerjaya yang mencabar, bagaimanapun, di sebalik cabaran itu bidang ini mampu memberi kepuasan dari aspek pengurusan kepelbagaian ilmu berkaitan manusia. Buku ini memberi pengenalan ringkas tentang bidang Seni Bina dan kerjaya yang berkaitan dengannya. Buku ini sesuai dibaca oleh para ibu bapa, dan guru kaunseling, untuk memberi panduan kepada pelajar dalam memilih kerjaya. Di samping itu, buku ini boleh digunakan oleh para pelajar peringkat sekolah menengah supaya inspirasi kerjaya dapat mekar awal dalam pendidikan sekolah. Malah, pelajar institusi pengajian tinggi yang berada pada tahun pertama bidang Seni Bina dapat memanfaatkan buku ini dalam memberi gambaran keseluruhan tentang kerjaya.

Saturday, November 2, 2013

UNDANG-UNDANG DAN PENGURUSAN MESYUARAT


Tajuk : Undang-undang dan Pengurusan Mesyuarat
Pengarang: Abdul Aziz Hussin
Penerbit : Penerbit USM
ISBN : 978-983-861-394-1
Harga : RM 52.00
Mukasurat : 293 Halaman

SINOPSIS

Buku ini membincangkan tentang aspek mesyuarat daripada 2 perspektfif penting, iaitu undang-undang dan pengurursan dengan menekankan amalan pengurusan yang baik dan praktis undang-undang yang wajar. Aspek utama yang diketengahkan merangkumi perkara-perkara am berkaitan mesyuarat termasuk takrif dan kepentingan mesyuarat, hak-hak keadilan asasi dalam urusan mesyuarat, undang-undang jenayah, ahli-ahli mesyuarat, panggilan mesyuarat, prosedur-prosedur mesyuarat, penangguhan mesyuarat, pengurusan minit mesyuarat, dan tindakan susulan yang perlu diambil selepas mesyuarat.  Beberapa mesyuarat yang wujud di Malaysia turut dibincangkan sebagai kajian perbandingan dan rujukan, serta aplikasi aspek undang-undang dalam pengurusan mesyuarat.
Buku ini sesuai untuk para pelajar yang mengambil kursus pengurusan pejabat, para profesional berkaitan, pentadbir atau pengurus sesebuah organisasi (swasta atau kerajaan) serta setiausaha atau urusetia mesyuarat itu sendiri. Selain itu, buku ini juga sesuai dibaca oleh semua pihak yang tugas mereka ada hubung kait dengan mesyuarat.