Wednesday, October 9, 2013

UNDANG-UNDANG TIMBANG TARA DALAM INDUSTRI PEMBINAAN
Pengarang : Abdul Aziz Hussin

Penerbit : Penerbit USM

Harga RM 29.00

Sinopsis :  

Aspek-aspek berkaitan penyelesaian pertikaian alternatif dalam projek pembinaan menjadi fokus khusus buku ini dengan menjurus kepada timbang tara. Ia membincnagkan konsep penyelesaian pertikaian alterantif secara umum, konsep timbang tara itu sendiri, tidak ketinggalan aspek kebaikan dan kelemahan timbang tara serta faktor-faktor penyumbang kejayaan dan kegagalan proses penimbangtaraan.

0 comments:

Post a Comment