Tuesday, October 8, 2013

Perancangan & Penilaian Projek Pembangunan

Pengarang : Ahmad Mahdzan Ayob
Penerbit : Penerbit UPSI


Isi Kandungan
  • Pembangunan Ekonomi dan Matlamatnya
  • Kitaran Projek
  • Kos dan Faedah Projek
  • Ukuran Keberuntungan Projek
  • Analisis Kewangan
  • Analisis Ekonomi terhadap Projek
  • Keperluan data Dalam Perancangan
  • Pengurusan Projek
  • Teknik-Teknik Pelaksanaan Projek
  • Pemantauan dan Penilaian

HARGA BUKU : RM 30.00 (tak termasuk pos laju)

0 comments:

Post a Comment