This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Wednesday, October 30, 2013

Interactive Power Point For Teachers

Penerbit UTHM
Tan King Hiyang
RM 27.00

103 mukasurat

Thursday, October 24, 2013

ASAS PENDAWAIAN

Wednesday, October 16, 2013

Project Management


Project Management
Penerbit UiTM
Pengarang: Hamimah Adnan, Mohd Nidzam Rahmat & Abdul Hadi Nawawi
Harga : RM 25.00

PEMULIHARAAN BANGUNAN BERSEJARAH


Author                 :Siti Norlizaiha Harun et. al
ISBN No             :978 967363 056 1
Year                    :2010
Price                    :RM42.00

TEORI DAN PRAKTIS PEMERIKSAAN BANGUNANAuthor       : Md Yusof Hamid et al.
ISBN No.  : 978-967-363-349-4
Year          : 2012
Price         : RM35.00

Tuesday, October 15, 2013

SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN

Sistem Pencegahan Kebakaran
PengarangYahaya Ramli
  • 2011
  • ISBN 978-983-52-0784-6
  • 176 muka surat
  • RM 35.00
SINOPSIS

Buku ini membincangkan aspek kebakaran dan puncanya, pemasangan dan operasi beberapa sistem lazim serta tentang senggaraan sistem pencegahan kebakaran. Sistem pencegahan kebakaran yang dibincangkan ini adalah selaras dengan kehendak akta dan peraturan yang dipraktikkan di Malaysia, di samping merujuk kepada garis panduan yang diguna pakai oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia. Beberapa piawaian antarabangsa dan kaedah praktik juga disentuh dalam buku ini. Buku ini mengandungi lapan bab yang memfokuskan tentang perlindungan dan pencegahan kebakaran; sistem pencegahan kebakaran dalam bangunan termasuklah peranan Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia; dan pemaparan maklumat tentang tiga kelengkapan pencegahan kebakaran, iaitu alat pemadam api mudah alih, pili bomba, dan kili hos; Selanjutnya, sistem penaik basah dan penaik kering, sistem pemercik automatik; sistem semburan gas karbon dioksida; dan sistem pengesanan dan penggera kebakaran; serta aspek pemeriksaan dan senggaraan semua sistem pencegahan kebakaran dalam bangunan yang lazim di Malaysia turut dibincang dan dipaparkan.KANDUNGAN

Prakata
Penghargaan

BAB 1 KEBAKARAN: PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN
Pengenalan
Mekanisme Kebakaran
Proses Pembakaran Lengkap
Proses Pembakaran Tak Lengkap
Klasifikasi Kebakaran
Strategi Mengawal Kebakaran
Keberkesanan Agen Pemadam Api
Latihan

BAB 2 SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM BANGUNAN
Pengenalan
Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia
Kaedah Perlindungan Kebakaran Pasif
Kaedah Perlindungan Kebakaran Aktif
Kawalan Kebakaran di dalam Bangunan
Punca Kebakaran Bangunan Berpenghuni
Latihan

BAB 3 PEMADAM API MUDAH ALIH, PILI BOMBA, DAN KILI HOS
Pengenalan
Alat Pemadam Api Mudah Alih
Jenis-jenis Alat Pemadam Api Mudah Alih
Alat Pemadam Api Mudah Alih Serbuk Kering ABC
Alat Pemadam Api Mudah Alih Air
Alat Pemadam Api Gas Karbon Dioksida
Alat Pemadam Api Mudah Alih Buih
Alat Pemadam Api Mudah Alih Bahan Kimia Basah
Kedudukan dan Senggaraan Alat Pemadam Api Mudah Alih
Sistem Pili Bomba
Pam Pili Bomba
Tangki Pili Bomba
Panel Pemula Pam dan Kawalan
Sistem Kili Hos
Pam dan Tangki Kili Hos
Kili Hos Suapan Graviti
Panel Kawalan Pam
Latihan

BAB 4 SISTEM PENAIK KERING DAN PENAIK BASAH
Pengenalan
Sistem Penaik Kering
Injap Salur Masuk
Injap Pendaratan Penaik Kering
Injap Pelepas Udara Automatik
Sistem Penaik Basah
Sistem Pam Penaik Basah
Tangki Penaik Basah
Paip Penaik Basah
Injap Pendaratan Penaik Basah
Salur Masuk Bomba
Latihan

BAB 5 SISTEM PEMERCIK AUTOMATIK
Pengenalan
Jenis Kepala Pemercik
Pemercik Pendan Semburan
Kepala Pemercik Konvensional
Kepala Pemercik Pemasangan Dinding
Kepala Pemercik Sedatar
Kepala Pemercik Timpa Besar
Kepala Pemercik Kawalan Berbilang Jet
Kepala Pemercik Tertanam
Sistem Banjir atau Pancur
Kriteria Suhu Takat Set
Kedudukan Kepala Pemercik
Jenis–jenis Kadar Bahaya
Bahaya Ringan
Bahaya Biasa
Bahaya Tinggi
Ruang atau Jarak Berlapis
Tangki Sistem Pemercik Automatik
Pam Sistem Pemercik Automatik
Operasi Gong Penggera
Sistem Rangkaian Paip Pemercik
Ujian Statik Paip Pemercik
Ujian Aliran Paip Pemercik
Injap Kawalan Pemercik
Salur Masuk Bomba (Injap Masuk Bekalan Air)
Latihan

BAB 6 SISTEM SEMBURAN GAS KARBON DIOKSIDA
Pengenalan
Ciri–ciri Gas Karbon Dioksida (CO2)
Pemasangan dan Operasi Sistem Gas CO2
Pemasangan dan Keperluan Sistem CO2
Silinder Karbon Dioksida (CO2)
Panel Kawalan Sistem Gas CO2
Sistem Perpaipan
Muncung Penyembur
Tanda Amaran
Pengesanan Automatik dan Loceng Penggera
Latihan

BAB 7 SISTEM PENGESANAN DAN PENGGERA KEBAKARAN
Pengenalan
Pengesanan Kebakaran
Pengesan Fotoelektrik
Pengesan Bahan Hasil Pembakaran
Pengesan Asap
Pengesan Asap Pengionan
Pengesan Asap Serakan Cahaya
Pengesan Asap Kekaburan Cahaya
Pengesan Alur Laser
Pemasangan Pengesan Asap
Pemasangan Pengesan Asap Alur Optik
Pengesan Haba
Pengesan Haba Jenis Gegelung Dwilogam
Pengesan Haba Jenis Boleh Lakur
Pemasangan Pengesan Haba
Pengesan Nyalaan
Pengesan Nyalaan Inframerah
Pengesan Nyalaan Ultraungu
Suis Penggera Manual
Pecah Kaca Manual
Loceng Penggera
Latihan

BAB 8 PEMERIKSAAN DAN SENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN
Pengenalan
Pemeriksaan, Ujian dan Senggaraan Alat Pemadam Api Mudah Alih
Pemeriksaan, Ujian dan Senggaraan Alat Pemadam Api CO2
Pemeriksaan, Ujian dan Senggaraan Pili Bomba
Pemeriksaan, Ujian dan Senggaraan Sistem Kili Hos
Pemeriksaan, Ujian dan Senggaraan Sistem Pemercik Automatik
Pemeriksaan, Ujian dan Senggaraan Sistem CO2
Pemeriksaan Sistem Pam Pili Bomba/ Kili Hos/ Penaik Basah/ Pemercik
Ujian Operasi ‘Auto’
Ujian Operasi ‘Manual’
Pemeriksaan dan Ujian Panel Pengesanan Kebakaran dan Panel Penggera
Latihan

Lampiran
Senarai Istilah
Rujukan
Indeks

Pengurusan Woksyop

Thursday, October 10, 2013

Undang-Undang Tort Dalam Projek Pembinaan


Penerbit: Penerbit USM
Pengarang : Abdul Aziz Hussin & Abdul Rashid Abdul Aziz

PENGENALAN KEPADA UNDANG-UNDANG KONTRAK


PENERBIT: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP)
PENGARANG: ABDUL AZIZ HUSIN

STOK BUKU TINGGAL SATU SAHAJA

TEKNOLOGI PENYENGGARAAN BANGUNAN

Penerbit : DBP
Penulis: Abdul Hakim Bin Mohammed
& Wan Min Bin Wan Mat
Edisi Terhad. Stok Tinggal Satu Sahaja

Public Private Partnership (PPP)

Harga RM 47.00

Wednesday, October 9, 2013

Buku Asas Elektrik 1,2 dan 3
Buku Asas Elektrik mempunyai 3 siri bermula dari Asas Elektrik Buku1, Asas Elektrik Buku 2 dan Asa Elektrik Buku 3. Harga 3 set termasuk kos pos laju hanya RM 100.00. Jangan lupa whats apps atau sms kepada nombor 012 387 5655 untuk pertanyaan

UNDANG-UNDANG TIMBANG TARA DALAM INDUSTRI PEMBINAAN
Pengarang : Abdul Aziz Hussin

Penerbit : Penerbit USM

Harga RM 29.00

Sinopsis :  

Aspek-aspek berkaitan penyelesaian pertikaian alternatif dalam projek pembinaan menjadi fokus khusus buku ini dengan menjurus kepada timbang tara. Ia membincnagkan konsep penyelesaian pertikaian alterantif secara umum, konsep timbang tara itu sendiri, tidak ketinggalan aspek kebaikan dan kelemahan timbang tara serta faktor-faktor penyumbang kejayaan dan kegagalan proses penimbangtaraan.

PENGENALAN UKUR KUANTITI BINAAN 1

EDISI TERHAD: OUT OF STOCK


Tuesday, October 8, 2013

Measurement Of Civil Engineering Works Based on the Malaysia CESMM

Tajuk Buku: Measurement Of Civil Engineering Works Based on the Malaysia CESMM
Pengarang: Sabaria Hj Hassan
Penerbit: Penerbit UiTM
Harga : RM 50.00
PENGURUSAN FASILITI
SINOPSIS

Pengurusan fasiliti merupakan satu bidang yang sedang pesat berkembang di Malaysia. Pembinaan projek mega di negara ini telah meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan pengurusan fasiliti. Walau bagaimanapun, pengurusan fasiliti bukanlah untuk bangunan atau fasiliti yang besar sahaja tetapi semua jenis bangunan atau fasiliti tanpa mengira saiz memerlukan perkhidmatan ini. Ini kerana bangunan atau fasiliti yang disediakan perlu diuruskan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan objektif perniagaan teras sesuatu organisasi tercapai.
Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Bahagian I yang menerangkan tentang konsep pengurusan fasiliti secara umum dan Bahagian II pula menerangkan tentang aplikasi pengurusan fasiliti di Institusi Pengajian Tinggi (IPT).
Buku ini sesuai untuk semua golongan pembaca yang ingin memahami tentang konsep pengurusan fasiliti. Walaupun IPT dijadikan contoh aplikasi, prinsip yang diterangkan dalam buku ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk aplikasi pada bangunan atau fasiliti yang lain.

LUKISAN ELEKTRONIK