This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Monday, December 30, 2013

Penyejukan Dan Penyamanan Udara Praktikal

Wednesday, December 25, 2013

MOTOR ELECTRIC


Friday, December 20, 2013

LUKISAN GEOMETRI DAN KEJURUTERAAN

BAHAN DAN BINAAN

PENGENALAN UNDANG-UNDANG KONTRAK EDISI KEDUA

PENDAWAIAN ELEKTRIK DI BANGUNAN KEDIAMAN

Wednesday, December 4, 2013

ALAM JURUTERA


Title      : Alam Jurutera

Author : Abdul. Rahim Abdul Manaf
ISBN : 983-100-075-7
Year Publish : 2000
Page Number : 652

Harga : RM 35.00 


SINOPSIS

BUKU Alam Jurutera ini merupakan gabungan bahan-bahan class-tested dan maklumat yang relevan kepada jurutera. Kandungannya telah diperbaharui menurut fakta-fakta industri tempatan. Ia merupakan suatu percubaan untuk menggabungkan fakta-fakta yang mencerminkan kedudukan industri daripada perspektif jurutera. Hanya industri-industri yang khusus sahaja dipetik.
    Kedudukan industri elektronik di Malaysia umpamanya, tidak disentuh melainkan secara sepintas lalu kerana hal ini akan melibatkan terlalu banyak perbincangan. Seperti buku-buku yang mendahului Alam Jurutera, imbangan tajuk-tajuk khusus adalah berdasarkan keperluan berikut: (a) mengadakan bahan rujukan yang padat bagi jurutera; (b) menyediakan teks yang komprehensif untuk mahasiswa kejuruteraan; (c) memberi bahan yang mudah dibaca oleh bukan jurutera supaya golongan ini dapat menghayati pandangan para jurutera.
 

Tuesday, December 3, 2013

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN BANDAR

Author       :   Hazlina Hamdan & Syed Mohd Hassan Syed Subli
ISBN No      :   978-967-363-130-8
Pages         :   208
Price           :   RM 29.00

LUKISAN KEJURUTERAAN BERBANTU KOMPUTER (AUTOCAD)

Author: Khairul Anwar Hanafiah   
 Publisher: Penerbit UTM Press 
 • 2006 • ISBN 983-52-0403-9 • 420 pages • 1.3 kg
RM 50.00

SINOPSIS

Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer merupakan buku rujukan asas yang memberi kefahaman tentang penyediaan lukisan kejuruteraan menggunakan komputer kepada pelajar, pengajar, juruteknik dan jurutera. Sehubungan dengan itu, penekanan asas penyediaan lukisan berkomputer dijelaskan dengan bantuan rajah dan langkah yang diperincikan supaya kefahaman penyediaan lukisan kejuruteraan dapat dihasilkan. Penekanan kepada tajuk asas lukisan kejuruteraan, iaitu Lukisan Geometri, Ortografik, isometrik dan Lukisan mesin dijelaskan penghasilannya dengan bantuan perisian AutoCAD. Di samping asas kepada kefahaman penyediaan lukisan, kaedah penyediaan lanjutan lukisan kejuruteraan dengan berbantukan kaedah pemodelan 3D diberikan dengan jelas supaya kerja penyediaan lukisan kejuruteraan yang rumit boleh diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan dan panduan di peringkat sekolah, institusi kemahiran dan universiti dalam memberi bimbingan dan langkah penyediaan lukisan berdasarkan kepada standard.

Sunday, December 1, 2013

AUTOCAD FOR ENGINEERS

Monday, November 18, 2013

PANDUAN PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIK


Teknologi dan Pengurusan Penyenggaraan Bangunan

Author : Azlan Shah Ali
ISBN : 978-983-100-698-6
Year Publish : 2013
Page Number : 128
Category : Engineering

Price: RM 38.00  

SINOPSIS

Penggunaan teknologi yang terkini dan bersesuaian dapat memenuhi piawaian yang dikehendaki klien, selain disokong dengan perancangan pengurusan penyenggaraan yang cekap dan teratur sudah pasti matlamat penyenggaraan itu dapat dicapai keseluruhannya. Penulisan buku ini bertujuan mengetengahkan teknologi penyenggaraan terkini yang boleh diaplikasikan dalam aktiviti penyenggaraan bangunan yang dilaksanakan. Dengan penggunaan teknologi yang bersesuaian, bangunan yang diselenggara dapat berfungsi dengan baik di samping kos keseluruhan jangka panjang yang rendah. 

    Selain itu, buku Teknologi dan Pengurusan Penyenggaraan Bangunan ini juga menekankan kaedah-kaedah pengurusan penyenggaraan yang perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti penyenggaraan. Perancangan pengurusan yang tepat amat penting sebelum kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan agar tidak membazirkan masa dan kos. Kandungan buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan kepada pelajar sekolah serta penuntut di universiti dalam bidang Alam Bina berkaitan, pemilik bangunan, pembuat dasar, pihak berkuasa tempatan mahupun pihak yang terlibat melaksanakan kerja penyenggaraan bangunan.

Friday, November 15, 2013

PANDUAN PERATURAN I.E.E (EDISI 16)


Wednesday, November 13, 2013

TEKNOLOGI PEMASANGAN ELEKTRIK

PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARAPenggunaan Alat Keselamatan di Tapak Bina

PENULIS / PENYELENGGARA:
Nurul Azita Salleh, Abdul Aziz Hussin

PENERBIT:
DBP

NO. KK:
690 2061651

ISBN:
9789836296719

TAHUN TERBITAN:
2007

HALAMAN:
118


SINOPSIS

Buku ini membincangkan aspek keselamatan pekerja di tapak bina dengan memberikan penekanan khusus kepada isu penyediaan alat keselamatan yang relevan oleh majikan dan pemakaian yang betul oleh pekerja. Turut disentuh ialah peruntukan beberapa statut dan Tatacara Industri yang relevan dengan keselamatan pekerja, beberapa kes benar kemalangan akibat kegagalan memakai alat keselamatan, keperluan latihan kepada pekerja dan tindakan undang-undang terhadap pihak yang ingkar.

PEMASANGAN DAN PENYENGGARAAN ELEKTRIK EDISI 2

Tuesday, November 12, 2013

KERJAYA BIDANG SENI BINA

Author: Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi  
 Publisher: Penerbit UTM Press 
 • 2008 • ISBN 978-983-52-0475-3 • 126 pages • 0.21 kg • Edition 1
Harga : RM 25.00


Seni Bina merupakan suatu bidang yang merangkumi ilmu tentang Sains, Sejarah, Geografi, Budaya, Ekonomi, Seni dan Pengurusan. Ramai yang berpendapat bahawa kerjaya ini ada kaitan dengan seni sahaja, namun hakikatnya bidang Seni Bina ini merentas pelbagai bidang yang memerlukan pemahaman tentang ketamadunan manusia dan interaksinya dengan alam. Kerjaya Arkitek adalah kerjaya yang mencabar, bagaimanapun, di sebalik cabaran itu bidang ini mampu memberi kepuasan dari aspek pengurusan kepelbagaian ilmu berkaitan manusia. Buku ini memberi pengenalan ringkas tentang bidang Seni Bina dan kerjaya yang berkaitan dengannya. Buku ini sesuai dibaca oleh para ibu bapa, dan guru kaunseling, untuk memberi panduan kepada pelajar dalam memilih kerjaya. Di samping itu, buku ini boleh digunakan oleh para pelajar peringkat sekolah menengah supaya inspirasi kerjaya dapat mekar awal dalam pendidikan sekolah. Malah, pelajar institusi pengajian tinggi yang berada pada tahun pertama bidang Seni Bina dapat memanfaatkan buku ini dalam memberi gambaran keseluruhan tentang kerjaya.