This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Wednesday, May 30, 2018

Risk Management In Construction


Thursday, October 26, 2017

Buku Pengurusan Kontraktor Di Peringkat Pra PembinaanHarga RM 25.00

Saturday, September 16, 2017

Set Buku Pencegah Kebakaran


1. Sistem Pencegah Kebakaran RM 35
2. Fire Safety Audit Of Buildings RM 38
3. Provision Fire Safety Management RM 35
4. Keselamatan Bangunan Dan Kawalan Kebakaran

Tuesday, January 31, 2017

Buku Asas Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Di Industri PembinaanHARGA RM 35.00
JIKA BERMINAT SILA WASSAP 012 3875655

Wednesday, January 4, 2017

Pengurusan Prapembinaan Ukur Bahan
Penulis : Othman Mohamed, Imran Ariff Yahya, Mahanim Hanid, Mohd Suhaimi Mohd Danuri, Fadhilah Mohd Nor, Saipol Bari Abd Karim
Harga : 43.00
ISBN : 978-967-0764-78-8 
Tahun terbitan : 2017
Bil. muka surat :  122 muka surat
Industri pembinaan memainkan peranan penting dalam peningkatan ekonomi negara membangun seperti Malaysia. Pada suku tahun ketiga 2014 industri pembinaan telah menyumbangkan sebanyak 9.6% kepada pengeluaran negara kasar (Jabatan Statistik Malaysia, 2015).
Dalam menjayakan hasrat ini, semua pihak yang terlibat dalam industri pembinaan haruslah bekerjasama dan berganding bahu agar perkembangan pesat industri ini sejajar dengan matlamat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Begitu juga peranan dan tugas Juruukur Bahan yang berkembang mengikut arus pembangunan dari masa ke semasa.
Juruukur Bahan merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam sesuatu projek bermula dari peringkat awalan sehingga penyediaan akaun muktamad adalah bertanggungjawab dalam memastikan kos projek tidak melebihi peruntukan yang telah ditetapkan oleh pihak majikan. Justeru itu, maklumat dan objektif yang tepat mengenai projek adalah penting untuk memastikan kos yang dianggarkan menepati dan di dalam lingkungan bajet yang telah ditetapkan oleh majikan.

Wednesday, October 19, 2016

SIRI-SIRI BUKU D.I.Y (DO IT YOURSELF)

RM 16

RM 90

RM 20

RM 18

PENGURUSAN SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANG


HARGA BUKU:RM 32